12GE9300麻醉机

麻醉机(GE9300)

网站首页    麻醉机(GE9300)

       设备名称:麻醉机(GE9300)

       启用时间:2003年7月

       功       能:用于全身麻醉,硬膜外麻醉、腰硬联合麻醉及神经阻滞麻醉的辅助吸氧。

 

 

医院概况